fbpx

Stikkord: ‘oljeboring’

  • Vi anker klimasøksmålet!

    Samtidig som politikerne diskuterer hvor iskanten skal gå, står det siste slaget i retten for klimasøksmålet mot den norske stat for tildelingen av nye oljelisenser i Barentshavet. I dag anker miljøorganisasjonene til Høyesterett.

  • Oppsummering fra rettsalen

    Dette er en dag-for-dag-oppdatering fra Klimasøksmålet i Borgarting lagmannsrett skrevet av de saksøkende organisasjonene underveis i rettsaken.

  • Forklart: Oljeboring i Arktis bryter Grunnloven

    Verden har funnet mye mer olje, kull og gass enn vi noen gang kan bruke. Likevel vil regjeringa lete etter enda mer, tettere opp mot iskanten enn noen gang før. Det er ikke bare dumt, men også ulovlig.