fbpx

Vi trenger deg i et av våre politiske utvalg!

29.12.2020 av Therese Hugstmyr Woie

I våre politiske utvalg kan du lære å jobbe med miljøsaken du interesserer deg for. Fyll inn skjema nederst på siden eller send en mail til au@nu.no innen søndag 3. januar for å melde din interessse!

I Natur og Ungdom gjøres det meste politiske arbeidet i lokallag og studentlag rundt om i hele landet. I tillegg har vi et sentralstyre på 15 personer som er valgt av landsmøtet til å arbeide med de nasjonale prioriterte miljøsakene våre. I tillegg har vi politiske utvalg som velges av landsstyret til å jobbe med andre politikkområder. Hvert utvalg består av mellom 4 og 9 ungdommer fra rundt om i landet, og man får stor frihet til å bli enig i utvalget om hvordan man ønsker å jobbe med feltet sitt.

Om de ulike utvalgene:

Russland
Russlandsutvalget jobber med å følge opp våre to samarbeidsorganisasjoner i Russland; PiM, basert i Murmansk, og 42, basert i Arkhangelsk. Natur og Ungdom har samarbeidet med miljøvernsorganisasjoner i Russland siden 90-tallet, og ved å være med i Russlandsutvalget får du en mulighet til å lære om ulike miljøvernproblemer i vår østlige nabo, men også mer generelt om utfordringer knyttet til demokrati og organisasjonsfrihet i Russland.

Jordbruk
Jordbruksutvalget jobber for et miljøvennlig jordbruk over hele landet. Et jordbruk basert på våre egne beiteressurser er både solidarisk og bra for naturmangfoldet. Utvalget jobber for at flere skal lære om og engasjere seg i matpolitikk, og jobber særlig for å påvirke jordbruksforhandlingene. De bidrar også i Natur og Ungdoms prosjekt Grønt Spatak.

Tog
Togutvalget jobber for en samferdselspolitikk som gjør tog til et reelt alternativ for folk og gods. Dersom tog skal bli et reelt alternativ, så er det ikke nok å jobbe for å redusere flytrafikk og stanse nye motorveier. Vi trenger nye toglinjer, elektrifisering av togstrekninger, hyppigere avganger, flere sovevogner, bedre tilknytning til Europa og bedre korrespondanse med busser.

Naturvern
Naturvernutvalget jobber med å  synliggjøre verdien av biologisk mangfold i skog og kulturlandskap, og arbeide for mer skånsom utbygging, drift og vern. Ifølge Aichimålene skulle Norge vært med på å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2020, men ødelegging av sårbare naturtyper bidrar fremdeles til å undergrave det biologiske mangfoldet i Norge. Utvalget ønsker å løfte naturvern opp på dagsorden, og dette er viktige og utrolig morsomme saker å jobbe med.

Internasjonalt
I internasjonalt utvalg får man mulighet til å møte og bli kjent med Natur og Ungdoms internasjonale samarbeidspartner; Young friends of the Earth Europe. I tillegg til dette får man mulighet til å arbeide med internasjonale miljøsaker, klimarettferdighet, og følge opp de årlige klimatoppmøtene. Har du lyst til å jobbe med klima og miljø på et internasjonal nivå og samarbeide med ungdomsorganisasjoner fra en rekke andre land? Da burde du bli med i internasjonalt utvalg!