Valgkomite

Valgkomiteen jobber med å lage innstilling til valg av sentralstyre, arbeidsutvalg og verv i Naturvernforbundet. I tillegg samler de innspill og gir tilbakemelding på arbeidet til sittende sentralstyre.

Innstillinger og tilbakemeldinger lages basert på intervjuer med sentralstyret, sekretariatet, landsstyret og andre medlemmer i organisasjonen. Videre følges retningslinjer om kriterier for valg til sentralstyret. Det innebærer blant annet å sikre minst 40 % representasjon av begge kjønn, og etterstrebe en jevn geografisk spredning.

Valg foregår hvert år på landsmøtet i januar. Suppleringsvalg gjøres om nødvendig av landsstyret, fortrinnsvis på deres møte i mai.

Høsten 2016 består komiteen av Gina Gylver, Ask Haugerud Hovik, Fredrik Matre, Sigrid Høeg, Bendik Hugstmyr Woie, Sigrid Berg og Anna Birkeland Olerud.

Du kan kontakte valgkomiteen på valgkomite@nu.no.