fbpx
Foto: Maria Olerud
Foto: Maria Olerud

Verveetikk

Verving er gøy og skikkelig bra - men av og til kan det gå litt fort i svingene når man står på stand. Her finner du et par ting som er verdt å vite når du skal verve.

God verveetikk:

 • Innmelding i Natur og Ungdom er frivillig.Det betyr at du må ha personens tillatelse for å verve vedkommende. Vanligvis gjøres dette ved å signere på vervingen, for å si «ja, jeg ønsker å bli medlem». Ønsker man å gi bort gavemedlemskap for eksempel, så er det beste å «gi bort» medlemskapet, men at vedkommende selv melder seg inn etterpå.
 • Vær sikker på at personen du verver er klar over hva hen melder seg på.Vi har opplevelser med at folk har blitt bedt om å sende «NU MEDLEM» til 2377 uten å vite hva som skjer da. Eller har fylt ut verveslipp fordi de egentlig bare ønsket mer informasjon. Det er ikke greit! Dersom noen ikke vil bli medlem, sløser NU masse penger på å sende giro og purringer. Vi får også et dårlig rykte dersom mange som ikke vil melde seg inn, blir det uten å vite om det.
 • Vær varsom når du verver barn under 15 år.Fra du er 15 år gammel har du organisasjonsfrihet til å være medlem i den organisasjonen du vil. Du er fremdeles et barn etter loven, men et så gammelt barn, at du kan bestemme en del selv. Dersom vi verve folk under 15 år bør vi være litt ekstra varsomme. Noen 14 åringer er veldig modne, og har selv kanskje meldt seg inn i Natur og Ungdom på egenhånd. Men mange 14 åringer er usikre, og lett påvirkelige. Dersom noen føler seg presset til å bli medlem, skaper det en dårlig relasjon både for medlemmet og foreldrene blir kanskje skikkelig sure, og de vil snakke drit om NU til andre.
 • Se over at all info er utfylt. Dobbelsjekk gjerne:
  • Fødselsdato
  • Signatur
  • Mobilnummer (dersom betalt på sms)

Praktisk om medlemskap i NU:

 1. Medlemskapet koster 100 kr i året (50 kr det første året). Fra 1. november kan man melde seg inn for 100,-, så gjelder betalingen for hele neste kalenderår.
 2. Når man melder seg inn får man en velkomstpakke et par uker senere med litt informasjon og vårt medlemsblad, Putsj
 3. Putsj sendes ut til alle våre medlemmer og givere fire ganger i året og blir også lagt ut på nett. Det kan leses på putsj.no. Det er fult mulig å være medlem av NU uten å motta Putsj i posten.
 4. Som medlem blir man satt på en epostliste som heter Nyhetsbrev Natur og Ungdom. Denne kan du enkelt melde deg av selv. Nyhetsbrev sendes ut med jevne mellomrom i forbindelse med arrangementer og politiske saker.
 5. Man må ikke være aktiv for å være medlem i NU, det er fullt mulig å være støttemedlem
 6. Dersom du sender sms «NU MEDLEM» til 2377 gjør det at det automatisk blir knyttet et medlemskap til ditt telefonnummer, og vi forsøker å trekke 50,- fra mobilregninga for å betale medlemskapet. Etter 1. november kan man sende «NU KAMPANJE» til 2377 for å bli medlem for 100,- som også gjelder for neste kalenderår.
 7. Man er medlem til en selv melder seg ut eller ikke har betalt medlemskontingent på to år
 8. Man blir automatisk utmeldt det året man fyller 26 år

Kriterier for statsstøtte:

Vi får støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet. De gir oss penger basert på blant annet hvor mange medlemmer vi har.

Da er det kun såkalt «tellende» medlemmer som gir støtte. For å være tellende medlem må vi ha registrert navn, adresse og fødseldato. Adressen må være i norge, og vedkommende kan ikke være over 25 år det året vi søker støtte for. Det er viktig at vedkommende har blitt meldt inn frivillig, og har betalt medlemskapet sitt.

For å kunne vise at noen er meldt inn frivillig tar vi vare på alle verveslipper, og det er viktig at de inneholder signatur fra den som har blitt vervet.

I 2017 fikk vi ca 250,- fra staten for hvert tellende medlem vi hadde.