• AP må få ut fingeren: Iskantsonen trenger dere

  Over et år har gått siden vi fikk fagrapportene, men fortsatt vil ikke Arbeiderpartiet signalisere om de vil lytte til havforskere eller oljelobbyister.

 • Sommerleirer 2020

  Koroapandemien har vist store utfordringer for organisasjoner og miljøvernere. Etter avlysing av vårsamling - klimaX, streik på nett istedenfor i gatene, og en digital verveuke, ser vi på sommerleir som et særdeles viktig arrangement. Derfor er det ekstra viktig at miljøengasjerte medlemmer kan møtes for å bygge på miljøengasjementet. Landsstyret har, med denne bakgrunnen vedtatt at vi i år skal arrangere regionale og trygge sommerleire i år. 

 • Natur og Ungdom avslører omfattende miljøkriminalitet

  Natur og Ungdom har avdekket ulovlige utslipp av giftige kjemikalier til havet. Derfor anmelder vi oljeselskapene!

 • Fra stordemonstrasjon mot en tredje rullebane. Foto:Eirin Torgersen/Natur og Ungdom

  Ressursbanken mot en Tredje rullebane

  Tredje rullebane på Gardermoen er en smygende fiende som vil ramme lokalbefolkningen, naturen og føre til enorme klimagassutslipper. Natur og Ungdom er en viktig pådriver i kampen, og derfor har vi laget nettressurser slik at flere kan bli med.

 • Norsk deltakelse på sommerleir i Russland: AVLYST

  Som følge av covid-19 i Norge og Russland er norsk deltakelse på sommerleirene til våre søsterorganisasjoner i Russland, PiM og 42, avlyst.

 • Feilsendt SMS

  Grunnet en feil i vårt medlemssystem ble det torsdag ettermiddag sendt ut en SMS fra Natur og Ungdom til mange som ikke skulle mottatt den.