• Sommerleirer 2020

  Koroapandemien har vist store utfordringer for organisasjoner og miljøvernere. Etter avlysing av vårsamling - klimaX, streik på nett istedenfor i gatene, og en digital verveuke, ser vi på sommerleir som et særdeles viktig arrangement. Derfor er det ekstra viktig at miljøengasjerte medlemmer kan møtes for å bygge på miljøengasjementet. Landsstyret har, med denne bakgrunnen vedtatt at vi i år skal arrangere regionale og trygge sommerleire i år. 

 • Kola atomkraftverk

  I flere tiår har norske og russiske miljøforkjempere demonstrert mot Kola atomkraftverk. Allikevel hindrer ikke dette videre utvikling av atomkraftverket - hva vil skje fremover?

 • Fornybar energi i Russland

  Vladimir Putin påstår at sol- og vindkraft er skadelig for natur og mennesker. Vil Russland noen gang ta steget mot det grønne skiftet?

 • Klimaseminar for studenter 2020

  Vil du lære mer om hvordan DU kan bidra, både på ditt studiested og i samfunnet for øvrig - og komme ut av karantene for å møte andre engasjerte studenter fra hele landet? Bli med på Naturvernforbundets og Natur og Ungdoms gratis Klimaseminaret for studenter 18 - 20 september i Oslo!

 • FOTO: Johanna Hanno/Greenpeace

  25. konsesjonsrunde – Regjeringa må tilbake på skolebenken

  Regjeringen har kommet med sitt forslag til 25. konsesjonsrunde. Det er en tildeling av nye steder det skal bli tillatt å bore etter olje i. Disse tillatelsene strider mot kunnskapen vi har om lokalmiljøet i Arktis, og oljeboring som versting i klimakrisen

 • Utlysning: Vikariat som regionsekretær

  Vil du være med å bygge opp Natur og Ungdoms lokallag og jobbe for lokal miljøaktivisme? Vi søker vikar for en regionsekretær-stilling, med søknadsfrist søndag 12. juli.

 • Utlysning: vil du jobbe med Klimasøksmål Arktis?

  Vi søker en prosjektansatt som kan bidra på klimasøksmålet mellom september-november. Søknadsfrist er 9. august.