Sommerleir på Ramberg i Lofoten, sommeren 2017. Foto: Maria Olerud/Natur og Ungdom
Sommerleir på Ramberg i Lofoten, sommeren 2017. Foto: Maria Olerud/Natur og Ungdom

Sommerleir ved Førdefjorden

I 2020 arrangerer vi sommerleir 24. til 30. juli i Vevring, i Vestland fylke (lol)

Fjordene våre er ingen avfallsplass! Regjeringen tillater dumping av millionvis av tonn gruveslam i Førdefjorden og Repparfjord. Det synes ikke vi noe om >:(
Derfor arrangerer vi sommerleir i Vevring, ved Førdefjorden! 

 

PÅMELDING –

Sett av datoene meld deg på allerede nå, gjennom skjemaet her: https://forms.gle/gD3FvSXYAv2eeC3K7

Påmeldingsfristen er 1. Juli.

DETTE SKJER PÅ SOMMERLEIR

Programmet er ikke ferdig enda, men vi lover spennende dager med både lærerikt faglig innhold om miljøsakene, og kule aktiviteter og sosialt opplegg. Har du innspill til hva du vil se i programmet? Kontakt sommerleir@nu.no!

PRAKTISK

INFORMATION IN ENGLISH BELOW

Vi vil sette opp felles reise fra Oslo og andre store byer. Mer informasjon om dette kommer. Billettene til og fra Oslo/Bergen/Trondheim bestiller du selv – og sender inn kvitteringene etterpå, sånn at vi betaler tilbake utgiftene du har hatt. Har du problemer med å legge ut for reisa, eller har ikke mulighet til å møte opp til felles tidspunkt? Ta kontakt, så ordner vi opp!

Leiren blir tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, både når det gjelder leirområdet og aktivitetstilbud. Har du utstyr du mangler, ordner vi det. Gi beskjed i forkant hva du trenger av utstyr og tilrettelegging, så kan vi stille med det. Vi tilrettelegger også for alle andre behov. Bare si ifra på forkant, så løser vi det!

For mer informasjon om dette, kontakt leirsjef Erik Holden på orgsek@nu.no eller 924 68 019.

BETALING

Sommerleiren koster 1000 kr og forehåndsbetales til kontonummer 5010.05.05492. Merk da betalingen med «Sommerleir [fullt navn]». Dette dekker mat, opphold og reise. Du legger selv ut for reise til Oslo, Trondheim eller Bergen hvor fellesreisen går fra, men vil få dette refundert i etterkant av sommerleiren.  Betalingen dekker kost og reise, vi sover i telt under leiren.

Har du spørsmål om betaling? Ta kontakt. Om du ikke har mulighet til å betale hele eller deler av beløpet, finner vi en god løsning på det.

INFORMATION IN ENGLISH

Summer Camp

In 2019 we arrange summer camp by the Førdefjord 24th-30th. July.

The norwegian government allows marine tailings of toxic mining waste in Repparfjord and Førdefjord. The consequenses will be grave for all life in the fjords. We will not accept it.

REGISTRATION 

Save the dates and sign up with this form now! The registration deadline is the 1st of July.

THIS IS WHAT’S HAPPENING

The program is not finished yet, but we promise exciting days with both educational academic content about the environmental issues, and cool activities and social work. Do you have input on what you want to see in the program? Contact sommerleir@nu.no!

PRACTICAL

We will set up joint travel from Oslo and other major cities. More information about this is coming. The tickets to and from Oslo/Trondheim/Bergen you have to order yourself – and send in the receipts afterwards, so that we pay back the expenses you have had. Are you having trouble posting for travel, or are you not able to meet up at said time? Please contact us and we will arrange something!

The camp is designed for people with disabilities, both in the area of ​​camps and activities. If you have equipment you lack, we will arrange it. Please let us know in advance what you need for equipment and facilitation, and we can do so. We also arrange for all other needs. Just let us know at the forefront and we will solve it!

For more information on this, contact summer camp’s chief executive Erik Holden at orgsek@nu.no or +47 924 68 019.

PAYMENT

The summer camp costs 1000 NOK and is prepaid to account number 5010.05.05492. Then note the payment with «Summer camp [full name]». This covers food, stay and travel. You have to purchase your own tickets to Oslo where the common journey departs, but will get this refunded after the summer camp. The payment covers food and travel, we sleep in a tent under the camp.

Do you have questions about payment? Contact us. If you do not have the opportunity to pay all or part of the amount, we will find a good solution to it.