Det er latterlig at dette skal være måten Norge følger opp klimaavtalen fra Paris på. Utslipp fra forbrenning av norsk olje og gass står hvert år for ti ganger Norges utslipp. Skal vi unngå katastrofale klimaendringer må olja i Arktis ligge.

Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom, om 23. konsesjonsrunde