• "Hva faen driver dere med?" lurte NU på i 2016, da regjeringa delte ut oljelisenser i Arktis.

  24. konsesjonsrunde: – Terje Søviknes har overgått seg selv, dette trosser alle grenser

  I dag delte Olje og Energidepartementet ut et stort antall nye oljeblokker i 24. konsesjonsrunde. Regjeringen har lyst ut 47 nye blokker, 36 av disse i Barentshavet. Over halvparten av blokkene er tildelt på tross av tilrådningene fra de miljøfaglige etatene Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt. – Terje Søviknes overgår seg selv, dette trosser alle grenser, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom

 • Plastforsøpling i fjæra

  La oss rydde havet gratis!

  Plasten truer fisken, næringslivet og naturen. Det er på tide at vi får ryddet opp. Natur og Ungdoms landsstyre, samlet 2. -3. juni, krever at det blir gratis å levere plastavfall i Finnmark og at statens midler til opprydding økes.

 • Regjeringa må skjerpe innsatsen mot plast

  Den enorme mengda plast som endar i naturen er eit alvorleg miljøproblem både nasjonalt og globalt. Natur og Ungdom, samla til landsstyremøte 2.-3. juni, krev at regjeringa innfører effektive tiltak for å redusere plastbruken og for å rydde opp i plasten som er i naturen.

 • Oljesøl i Alnaelva. Foto Gaute Eiterjord/Natur og Ungdom

  Oljeutslepp i Alnaelva og Oslofjorden

  Oslo Sporveier stod 30. mai for eit utslepp av minst 35 000 liter olje i Alnaelva som har spreidd seg til Oslofjorden. Natur og Ungdom reagerer på at dette kunne skje og etterlyser tiltak.

 • Bli med på Trænafestivalen 2018

  For femte år på rad skal Natur og Ungdom bidra til en mest mulig miljøvennlig Trænafestival. Vi skal sørge for at flasker og bokser pantes og hindre at søppel på avveie tas av vinden på denne naturskjønne øya midt i havgapet. Bli med vårt frivilligteam til Trænafestivalen på Husøy i Nordland 5. - 8. juli 2018!