• Inviterer til fjordtokt for miljøvennlig oppdrett

  Natur og Ungdom mener opprettslaksen må over i lukka anlegg for å bevare rene fjorder, økosystem og fiskeri. Nå inviterer vi til "Fjordtoktet 2018" sammen med Naturvernforbundet i Troms, som skal sette fokus på miljøutfordringene med faglig seminar, protesttog med båter, konsert og paneldebatt.

 • "Hva faen driver dere med?" lurte NU på i 2016, da regjeringa delte ut oljelisenser i Arktis.

  24. konsesjonsrunde: – Terje Søviknes har overgått seg selv, dette trosser alle grenser

  I dag delte Olje og Energidepartementet ut et stort antall nye oljeblokker i 24. konsesjonsrunde. Regjeringen har lyst ut 47 nye blokker, 36 av disse i Barentshavet. Over halvparten av blokkene er tildelt på tross av tilrådningene fra de miljøfaglige etatene Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt. – Terje Søviknes overgår seg selv, dette trosser alle grenser, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom

 • Plastforsøpling i fjæra

  La oss rydde havet gratis!

  Plasten truer fisken, næringslivet og naturen. Det er på tide at vi får ryddet opp. Natur og Ungdoms landsstyre, samlet 2. -3. juni, krever at det blir gratis å levere plastavfall i Finnmark og at statens midler til opprydding økes.

 • Regjeringa må skjerpe innsatsen mot plast

  Den enorme mengda plast som endar i naturen er eit alvorleg miljøproblem både nasjonalt og globalt. Natur og Ungdom, samla til landsstyremøte 2.-3. juni, krev at regjeringa innfører effektive tiltak for å redusere plastbruken og for å rydde opp i plasten som er i naturen.

 • Oljesøl i Alnaelva. Foto Gaute Eiterjord/Natur og Ungdom

  Oljeutslepp i Alnaelva og Oslofjorden

  Oslo Sporveier stod 30. mai for eit utslepp av minst 35 000 liter olje i Alnaelva som har spreidd seg til Oslofjorden. Natur og Ungdom reagerer på at dette kunne skje og etterlyser tiltak.