Natur og Ungdoms sentralstyre

På denne siden finner du kontaktinfo til medlemmene i sentralstyret, samt hvilke saker de jobber med.

Natur og Ungdoms sentralstyre arbeider på sentralkontoret i Oslo og driver organisasjonens overordnende politiske arbeid. Med unntak av leder er det å sitte i Natur og Ungdoms sentralstyre et ulønnet verv. Sentralstyret er delt inn i ulike faggrupper som arbeider med ulike politiske felt.

Klikk på bildene for større utgaver. Bildene kan brukes fritt (CC-BY-SA). Bildene skal krediteres Natur og Ungdom eller fotograf som beskrevet i filnavn ved nedlasting.

Arbeidsutvalget

Leder:

Leder
Therese Hugstmyr Woie
E-post: theresew(a)nu.no
Mobil: 907 27 377

Leder organisasjonens politiske arbeid og er Natur og Ungdoms talsperson.

1. nestleder:

Jørgen Næss Karlsen
E-post: jorgenk(a)nu.no
Mobil: 971 39 086
Twitter: @jorgennk
Sitter i faggruppa for Fiskeri & Oppdrett, og følger opp Vestland NU.

2. nestleder:

Andreas Randøy

Epost: andreasr(a)nu.no
Telefon: 412 08 543
Sitter i faggruppa Oljefritt Barentshav, og følger opp Agder NU.


Øvrige sentralstyre

Morten Hansen
E-post: mortenh(a)nu.no
Mobil: 977 98 684
Sitter i faggruppene for Fiskeri & Oppdrett, og Gruve. Følger opp Vestfold og Telemark.

Ingebjørg Marie Thorkildsen

E-post: ingebjorgt(a)nu.no
Mobil: 467 73 749
Sitter i faggruppa for Gruve, og følger opp Viken NU.

 

Lea Justine Nesheim
E-post: lean(a)nu.no
Mobil: 909 81 673
Er faggruppeansvarlig Oljefritt Barentshav. Følger opp Møre og Romsdal NU og Russlandsutvalget.

Even Olai Østvik Mjaaland

E-post: evenm(a)nu.no
Mobil: 900 46 803
Twitter: @EvenMjaaland

Er faggruppeansvarlig for Samferdsel, og følger opp Viken NU.


Hedwig Thiery Aresvik
E-post: hedwiga(a)nu.no
Mobil: 468 54 252
Faggruppeansvarlig for Gruve og arbeider med klimastreikene. Følger opp Troms & Finnmark NU.

Sandra Butoyi
E-post: sandrab(a)nu.no
Mobil: 402 20 118
Sitter i faggruppene for Samferdsel, og Oljefritt Barentshav. Følger opp Agder NU.

Tora Fougner-Økland
E-post: toraf(a)nu.no
Mobil: 971 22 726
Er faggruppeansvarlig for Fiskeri & Oppdrett. Følger opp Oslo NU samt Naturvernutvalget og Internasjonalt utvalg.

Freia Catana Aasdalen
E-post: freiaa(a)nu.no
Mobil: 484 42 933
Sitter i i faggruppene for Oljefritt Barentshav, og Fiskeri & Oppdrett. Følger opp Nordland NU.

Gina Gylver
E-post: ginag(a)nu.no
Mobil: 981 53 011
Sitter i faggruppene for Samferdsel, og Gruve. Følger opp Trøndelag NU.

Simon Balsnes
E-post: simonb(a)nu.no
Mobil: 984 20 739
Sitter i faggruppa for Oljefritt Barentshav. Følger opp Rogaland NU og studentlagene.

Aksel Bødtker
E-post: akselb(a)nu.no
Mobil: 454 91 420
Sitter i faggruppene for Oljefritt Barentshav, Fisk & Oppdrett, og arbeider med klimastreikene. Følger opp Vestland NU.

 

Ida Martine Handegaard Bryde
E-post: idab(a)nu.no
Mobil: 954 68 282
Sitter i faggruppene for Samferdsel og Gruve. Følger opp Innlandet NU og Landbruksutvalget.