Foto: Helene Lind Jensen

Natur og Ungdoms studentlag

Studentlag av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet jobber med miljø- og naturvernsaker på syv forskjellige universiteter og høgskoler i landet.

ENGLISH BELOW

Studentlagene er et samarbeid mellom Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, noe som gjør at man som studentmedlem har like rettigheter i begge organisasjonene! Dette gjør at man som aktiv i studentlag har et hav av muligheter og aktiviteter å velge mellom, enten man vil jobbe med en lokal sak, sette fokus på nasjonale saker på sitt studiested, delta på organisasjonenes seminarer, arrangere og være vertskap for studentenes årlige klimaseminar, reise til Russland med Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt, og mye mer.

Bli med!

Vil du være med å jobbe med klima, miljø og naturvern, se på lista nedenfor og ta kontakt med laget der du bor! Til deg som har lyst til å engasjere deg, men studerer et sted det ennå ikke fins et studentlag – få med deg noen venner og start opp et!

For oppstartshjelp og oppfølging av studentlag, ta kontakt med:

Studentsekretær:
Brit Nerhus
Tlf: 976 90 463
E-post: britn@nu.no

For faglig støtte, ta kontakt med:

Studentansvarlige:
Natur og Ungdom:
Jonas Fløde
Tlf: 971 43 877
E-post: jonasf@nu.no

Naturvernforbundet:
Audun Randen Johnson
Tlf: 975 93 278
E-post: arj@naturvernforbundet.no

Student groups

Our student groups work with environmental issues at seven different universities and university colleges across the country.

Our student groups are a collaboration between Natur og Ungdom (Young Friends of the Earth) and Naturvernforbundet (Friends of the Earth), two of the biggest environmental organisations in Norway. As a student member you have all the rights in both organizations, even though you are just a member in one. This gives you a lot of opportunities to attend different seminars and to build a wide network of people with the same interests as yourself.

Join us!

Do you want to work with climate, nature conservation or environmental issues? You find the contact information to all our student groups in the list under. No student group where you study? Gather some friends and start one!

For help starting a student group and organisational support, contact:

Student secretary:
Brit Nerhus
Phone: 976 904 63
E-mail: britn@nu.no

For help on an environmental case, contact:
Natur og Ungdom:
Jonas Fløde
Phone: 971 43 877
E-mail: jonasf@nu.no

Naturvernforbundet:
Audun Randen Johnson
Phone: 975 93 278
E-mail: arj@naturvernforbundet.no

 

Studentlag (student groups):

Naturvernstudentene Bergen:
Leder: Tonje Sæther
Tlf: 414 25 325
E-post: tonje.saether@hotmail.com
Facebook

Naturvernstudentene på UiO:
Leder: Aurora Kobernus
Tlf: 944 29 340
E-post: aurorakobernus@gmail.com
Facebook

Naturvernstudentene i Stavanger:
Leder: Jasmin Alimari
Tlf: 479 49 451
E-post: naturvernstudentene.uis@gmail.com
Facebook

Sund folkehøgskole studentlag:
Leder: Amanda Iversen Orlich
E-post: amanda.orlich@gmail.com
Facebook

Naturvernstudentene i Trondheim:
Leder: Fanny Skirbekk
Tlf: 414 32 543
E-post: fanny.skirbekk@outlook.com
Facebook

Naturvernstudentene ved NMBU:
Leder: Anny Qvale
Tlf: 901 65 179
E-post: anny.qvale@gmail.com
Facebook

 

For studentlag:

Natur og Ungdoms styrende dokumenter
Naturvernforbundets styrende dokumenter