Natur og Ungdoms studentlag

Studentlag av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet jobber med miljø- og naturvernsaker på forskjellige universiteter og høgskoler i landet.

ENGLISH BELOW

Studentlagene er et samarbeid mellom Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, noe som gjør at man som studentmedlem har like rettigheter i begge organisasjonene! Dette gjør at man som aktiv i studentlag har et hav av muligheter og aktiviteter å velge mellom, enten man vil jobbe med en lokal sak, sette fokus på nasjonale saker på sitt studiested, delta på organisasjonenes seminarer, arrangere og være vertskap for studentenes årlige klimaseminar, reise til Russland med Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt, og mye mer.

Bli med!

Vil du være med å jobbe med klima, miljø og naturvern, se på lista nedenfor og ta kontakt med laget der du bor! Til deg som har lyst til å engasjere deg, men studerer et sted det ennå ikke fins et studentlag – få med deg noen venner og start opp et!

For oppstartshjelp og oppfølging av studentlag, ta kontakt med:

Studentsekretær:
Ingebjørg Marie Thorkildsen
Tlf: 467 73 749
E-post: ingebjorgt(a)nu.no

For faglig støtte, ta kontakt med:

Studentansvarlige:

Natur og Ungdom:
Sandra Butoyi
Phone: 40220118
E-mail: Sandrab(a)nu.no

Naturvernforbundet:

Aled Dilwyn Fisher
Tlf: 413 42 733
E-post: adf(a)naturvernforbundet.no

Student groups

Our student groups work with environmental issues at different universities and university colleges across the country.

Our student groups are a collaboration between Natur og Ungdom (Young Friends of the Earth) and Naturvernforbundet (Friends of the Earth), two of the biggest environmental organisations in Norway. As a student member you have all the rights in both organizations, even though you are just a member in one. This gives you a lot of opportunities to attend different seminars and to build a wide network of people with the same interests as yourself.

Join us!

Do you want to work with climate, nature conservation or environmental issues? You find the contact information to all our student groups in the list under. No student group where you study? Gather some friends and start one!

For help starting a student group and organisational support, contact:

Student secretary:

Ingebjørg Marie Thorkildsen
Tlf: 467 73 749
E-post: ingebjorgt(a)nu.no


For help on an environmental case, contact:

Sandra Butoyi
Phone: 40220118
E-mail: Sandrab(a)nu.no

Aled Dilwyn Fisher
Tlf: 413 42 733
E-post: adf(a)naturvernforbundet.no

Studentlag (student groups):

Naturvernstudentene på UiB:
Leder: Tonje Sæther
Tlf: 414 25 325
E-post: tonje.saether(a)hotmail.com
Facebook

Naturvernstudentene på UiO:
Leder: Aurora Kobernus
Tlf: 944 29 340
E-post: aurorakobernus(a)gmail.com
Facebook

Naturvernstudentene i Trondheim:
Her har det tidligere vært aktivt studentlag, men det er ingen aktive for tiden. Ta kontakt med studentsekretær hvis du ønsker å starte opp aktivitet.

Naturvernstudentene ved NMBU:
Leder: Marie Kolvik Valøy
Tlf: 941 95 456
E-post: marie.kolvik.valoy(a)gmail.com
Facebook

Naturvernstudentene på OsloMet:
Leder: Amalie Bakkane Erfjord
Tlf: 47297586
E-post: amalie.erfjord(a)lyse.net

For studentlag:

Natur og Ungdoms styrende dokumenter
Naturvernforbundets styrende dokumenter