Natur og Ungdoms studentlag

Studentlag av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet jobber med miljø- og naturvernsaker på forskjellige universiteter og høgskoler i landet.

ENGLISH BELOW

Vi mener det er en styrke i seg selv at vi har mange aktive studenter som velger å bruke tid på å drive miljøkamp, selv i en stressende studiehverdag. Derfor har vi i Natur og Ungdom et tilbud for alle medlemmer som er mellom 19 og 30 år. Dette er studentsatsinga vår, som er et samarbeid mellom Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.

Samarbeidet gjør at man som studentmedlem har like rettigheter i begge organisasjonene, noe som gjør at man som aktiv i studentlag har et hav av muligheter og aktiviteter å velge mellom. Enten man vil jobbe med en lokal sak, sette fokus på nasjonale saker på sitt studiested, delta på organisasjonenes seminarer, arrangere og være vertskap for studentenes årlige klimaseminar, og mye mer!

Bli med!

Vil du være med å jobbe med klima, miljø og naturvern, se på lista nedenfor og ta kontakt med laget der du bor! Til deg som har lyst til å engasjere deg, men studerer et sted det ennå ikke fins et studentlag – få med deg noen venner og start opp et! For oppstartshjelp og oppfølging av studentlag, ta kontakt med studentsekretær.

For faglig støtte, ta kontakt med studentansvarlige i Natur og Ungdom Simon Balsnes. Studentavsvarlig i Naturvernforbundet er Magnus Storvoll Strømseth: tlf: 902 72 770, e-post: ms@naturvernforbundet.no

Klimaseminaret for studenter 2020. Foto: Jannicke Totland / Natur og Ungdom

 

Student groups

Our student groups work with environmental issues at different universities and university colleges across the country.

Our student groups are a collaboration between Natur og Ungdom (Young Friends of the Earth) and Naturvernforbundet (Friends of the Earth), two of the biggest environmental organisations in Norway. As a student member you have all the rights in both organizations, even though you are just a member in one. This gives you a lot of opportunities to attend different seminars and to build a wide network of people with the same interests as yourself.

Join us!

Do you want to work with climate, nature conservation or environmental issues? You find the contact information to all our student groups in the list under. No student group where you study? Gather some friends and start one! For help starting a student group and organisational support, contact the student secretary. 

For help on an environmental case, contact Simon Balsnes. Magnus Storvoll Strømseth is the students contact person in Friends of the Earth Norway. Phone: 902 72 770, e-mail: ms@naturvernforbundet.no

 

Klimaseminaret for studenter 2020. Foto: Jannicke Totland / Natur og Ungdom

 

Studentlag (student groups):

Naturvernstudentene i Bergen:
Leder: Tonje Sæther
Tlf: 414 25 325
E-post: tonje.saether(a)hotmail.com
Facebook

Naturvernstudentene på UiO:
Leder: Aurora Kobernus
Tlf: 944 29 340
E-post: aurorakobernus(a)gmail.com
Facebook

Naturvernstudentene på OsloMet:
Leder: Mikkel Sibe 
Tlf: 40644730
E-post: mikkelsibe@gmail.com
Facebook

Naturvernstudentene på UiT:
Leder: Helene Rigan
Tlf: 95457242
E-post: helenerigan@hotmail.com

Naturvernstudentene på NMBU:
Leder: Ragnhild Klungtveit 
Tlf: 45246716
E-post: ragnhild.klungtveit@gmail.com
Facebook

kNUst Oslo:
Leder: Hilja Løvvik
Tlf: 48049390
E-post: hilja2106gmail.com
Facebook

Klimaseminaret for studenter 2020. Foto: Simon Balsnes / Natur og Ungdom

 

Naturvernstudentenes vedtekter 

Natur og Ungdoms styrende dokumenter

Naturvernforbundets styrende dokumenter