Natur og Ungdoms studentlag

Studentlag av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet jobber med miljø- og naturvernsaker på forskjellige universiteter og høgskoler i landet.

ENGLISH BELOW

Vi mener at det er en styrke i seg selv at vi har mange aktive studenter som velger å bruke tid på å drive med miljøkamp, selv i en stressende studiehverdag. Derfor har vi i Natur og Ungdom et tilbud for alle medlemmer som er mellom 19 og 30 år. Dette er studentsatsinga vår, som er et samarbeid mellom Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Samarbeidet gjør at man som studentmedlem har like rettigheter i begge organisasjonene, noe som gjør at man som aktiv i studentlag har et hav av muligheter og aktiviteter å velge mellom. Enten man vil jobbe med en lokal sak, sette fokus på nasjonale saker på sitt studiested, delta på organisasjonenes seminarer, arrangere og være vertskap for studentenes årlige klimaseminar, og mye mer.

Bli med!

Vil du være med å jobbe med klima, miljø og naturvern, se på lista nedenfor og ta kontakt med laget der du bor! Til deg som har lyst til å engasjere deg, men studerer et sted det ennå ikke fins et studentlag – få med deg noen venner og start opp et!

For oppstartshjelp og oppfølging av studentlag, ta kontakt med:

Jannicke Totland
Telefon: 95009792
E-post: jannicket(a)nu.no

For faglig støtte, ta kontakt med:

Ingebjørg Marie Thorkildsen 
Telefon: 46773749
E-post: ingebjorgt@nu.no 

Sandra Butoyi
Telefon: 40220118
E-post: sandrab(a)nu.no

Magnus Storvoll Strømseth
Telefon: 902 72 770
E-post: ms@naturvernforbundet.no

FOTO: Thor Due / Natur og Ungdom

 

Student groups

Our student groups work with environmental issues at different universities and university colleges across the country.

Our student groups are a collaboration between Natur og Ungdom (Young Friends of the Earth) and Naturvernforbundet (Friends of the Earth), two of the biggest environmental organisations in Norway. As a student member you have all the rights in both organizations, even though you are just a member in one. This gives you a lot of opportunities to attend different seminars and to build a wide network of people with the same interests as yourself.

Join us!

Do you want to work with climate, nature conservation or environmental issues? You find the contact information to all our student groups in the list under. No student group where you study? Gather some friends and start one!

For help starting a student group and organisational support, contact:

Jannicke Totland
Phone: 95009792
E-mail: jannicket(a)nu.no

For help on an environmental case, contact:

Ingebjørg Marie Thorkildsen 
Phone: 46773749
E-mail: ingebjorgt@nu.no 

Sandra Butoyi
Phone: 40220118
E-mail: sandrab(a)nu.no 

Magnus Storvoll Strømseth
Phone: 902 72 770
E-mail: ms@naturvernforbundet.no

FOTO: Thor Due / Natur og Ungdom

 

Studentlag (student groups):

Naturvernstudentene på UiB:
Leder: Tonje Sæther
Tlf: 414 25 325
E-post: tonje.saether(a)hotmail.com
Facebook

Naturvernstudentene på UiO:
Leder: Aurora Kobernus
Tlf: 944 29 340
E-post: aurorakobernus(a)gmail.com
Facebook

Naturvernstudentene ved NMBU:
Leder: Marie Kolvik Valøy
Tlf: 941 95 456
E-post: marie.kolvik.valoy(a)gmail.com
Facebook

Naturvernstudentene på OsloMet:
Leder: Amalie Bakkane Erfjord
Tlf: 47297586
E-post: amalie.erfjord@lyse.net
Facebook

Naturvernstudentene i Trondheim:
Her har det tidligere vært aktivt studentlag, men det er ingen aktive for tiden. Ta kontakt med studentsekretær hvis du ønsker å starte opp aktivitet.

For studentlag:

Natur og Ungdoms styrende dokumenter
Naturvernforbundets styrende dokumenter