Gjengen i Stjørdal Natur og Ungdom

Trøndelag Natur og Ungdom


Fylkesleder:
Sofie Winsnes
Epost: trondelag@nu.no
Mobil: 984 82 064

Nyeste fra Trøndelag Natur og Ungdom

Lokallag i Trøndelag:

Steinkjer
Kontaktperson: Marion Zerlina Totsaas
Tlf: 48496657
E-post: mariontotsaas@outlook.com
Lokallagets Instagram: steinkjernu
Facebook-side

Stjørdal
Leder: Frida Woie Alstadheim
Tlf: 45096577
E-post: Frals03@gmail.com
Lokallagets Instagram: Stjordal_nu
Facebook-side

Trondheim
Leder: Rie Aurora Aagaard
Tlf: 400 85 623
E-post: trondheimnu@gmail.com
Facebook-side
Facebook-gruppe

Naturvernstudentene i Trondheim
Leder: Martine Klock-Fleten
Tlf: 472 57 643
E-post: martinekf@hotmail.com
Facebook-side

Ikke lokallag der du bor?

Har du lyst til å starte opp et lokallag, eller være aktiv en plass det ikke er lokallag ennå, så kan du ta kontakt med din regionsekretær.