fbpx

Rogaland Natur og Ungdom


Fylkesleder:

Fungerende leder: Magnus Stenroos
Tlf: 47686311
E-post: rogaland(a)nu.no

Lik oss på facebook
Følg oss på instagram

Lokallag i Rogaland:

Stavanger Natur og Ungdom:
Leiar: Aurora Kallevåg
E-post: aurora.kallevag(a)gmail.com

Stavanger NU har møte kvar tysdag klokka 17.00, i Sandvigå 11 (nær Stavanger Katedralskole avd. Bjergsted).
Stavanger NU si Facebookside finn du her!

Egersund Natur og Ungdom
Leder: Astri Elisabeth Mairena Tengs
Telefon: 40533506
E-post: elitengs(a)outlook.com

Jæren Natur og Ungdom
Leder: Håvard Sandvik
Telefon: 48184566
E-post: haavard2307(a)gmail.com

Ikke lokallag der du bor?

Har du lyst til å starte opp et lokallag, eller være aktiv en plass det ikke er lokallag ennå, så kan du ta kontakt med din fylkesleder eller  regionsekretær.