fbpx

Troms Natur og Ungdom

Fylkesleder:
Kathrine Blakstad
Epost: troms(a)nu.no
Mobil: 47627737

Lokallag i Troms:

Tromsø NU
Leder: Nora Røstgård
Tlf: 468 60 388
E-post: noraelise2010@gmail.com

Harstad NU
Leder: Oda Moen
Tlf: 984 70 088
E-post: oda.moen(a)online.no

Senja NU
Leder: Torgeir Tobiassen
Tlf: 959 15 539
E-post: torgeirtob@protonmail.com

Svalbard NU
Leder: Susanne Moseid Bryhni
Tlf: 473 25 961
E-post: sussannemoseidbryhni(a)gmail.com

Naturvernstudentene på UiT:
Leder: Helene Rigan
Tlf: 95457242
E-post: helenerigan@hotmail.com

Ikke lokallag der du bor?

Har du lyst til å starte opp et lokallag, eller være aktiv en plass det ikke er lokallag ennå, så kan du ta kontakt med din fylkesleder eller kampanjesekretær.