Vestland Natur og Ungdom

Fylkesleder:
Ada Amilia Skjensvold
Epost: ada.amilia@gmail.com
Mobil: 40672880

Lik oss Facebook

Følg oss på Twitter

Lokallag i Vestland:

Voss:
Leder: Ella Gjerdaker
Tlf: 47964414
E-post: ellagjeraker@gmail.com

Bergen:
Leder: Liv Csilla Wallace
Tlf: 906 51 178
E-post: livcsillaw@gmail.com
Har møter hver onsdag kl 16:30 på Det grønne loftet på Bryggen.

Katten:
Leder: Aurora Aasen Borthen
Tlf: 479 56 519
E-post: auroraborthen02(a)gmail.com
Bergen Katedralskoles eget lokallag. Har møter på skolen

Flekke
Leder: Elin de Wall
Mobil: (+)49 49 176 58 871 203
E-post: nc18edew@uwcrc.no

Nordfjord
Leder: Knut Isdal Lindstrøm
Mobil: 953 68 892
E-post: knutil@hotmail.no

Balestrand
Leder: Ranya Gundersen
Mobil: 97470029
E-post: ranya_02@hotmail.no

Gloppen
Leder: Sigrid Hoddevik Losnegård
Mobil: 405 29 471
E-post: losnegardsigrid@gmail.com

Amalie Skram
Leder: Sandra Sæbø
Mobil: 913 33 836
E-post: sandra.saeboe(a)gmail.com
Amalie Skram VGS eget skolelag!

Naturvernstudentene i Bergen:
Leder: Tonje Sæther
Tlf: 414 25 325
E-post: tonje.saether(a)hotmail.com
Facebook

Ikke lokallag der du bor?

Har du lyst til å starte opp et lokallag, eller være aktiv en plass det ikke er lokallag? Ta kontakt med din fylkesleder eller regionsekretær.

Regionsekretær (vikar):
Alva Oleanna Thingnes Førsund
Mobil: 472 49 804
E-post: alvaf(a)nu.no